Embalaža d.o.o.
Smolnik 17,
2342 Ruše

02 23 45 315
02 23 45 330
info@embalaza.si
   


Aktualno

Operacija odobrena v sofinanciranje v okviru Javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018:

»TRŽNA RAZISKAVA PRILOŽNOSTI LANSIRANJA IZDELKOV IN STORITEV PODJETJA EMBALAŽA D.O.O. MARIBOR V AVSTRIJI«

Tržna raziskava (operacija) bo pripomogla k povečanju prodaje kartonske embalaže pri izbranih ciljnih skupinah (avtomobilska industrija, kovinska, pohištvena industrija in industrija plastičnih mas) in s tem k povečanju produktivnosti ter zagotovitvi dolgoročne uspešnosti podjetja.
Cilj tržne raziskave je povečanje deleža prodaje v izvozu za 5 %.
Naloga svetovanja je bila preveriti, ali obstaja pri izbranih ciljnih skupinah v Avstriji zanimanje za poslovno sodelovanje s podjetjem Embalaža d.o.o.
Rezultat te operacije so pridobljeni kontakti avstrijskih potencialnih kupcev, katerim posredujemo ponudbe za željeno embalažo.
Skupna vrednost operacije je 5.319,20 €. Znesek subvencioniranja s strani Javne agencije RS ZA spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ul. 60, 1000 Ljubljana, znaša 3.052,00 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

                

Evropska  kohezijska politika  v Sloveniji (www.eu-skladi.si)