Zgodovina
Kvaliteta
Poslovanje

Embalaža d.o.o.
Smolnik 17,
2342 Ruše

02 23 45 315
02 23 45 330
info@embalaza.si
   


O podjetju

Zgodovina

Podjetje EMBALAŽA Maribor je bilo ustanovljeno 14.02.1957 leta. Takrat je bilo podjetje registrirano za izdelovanje koničnih mehkih in trdih ter cilindričnih poltrdih cevk za potrebe tekstilne industrije, za proizvodnjo okrogle embalaže (zaščitni ovoji, kartuše) in za izdelavo raznih papirnih izdelkov ter kartonske embalaže. Do leta 1973 je v podjetju prevladovala proizvodnja cilindričnih in koničnih cevk, z izgradnjo proizvodne enote "kartonaža" v letu 1974 pa se je zelo hitro začela širiti proizvodnja embalaže (tudi potiskane) iz kartona in lepenke. Zaradi postopnega izgubljanja tržišča že pred razpadom Jugoslavije, se je od leta 1989 naprej pričel proizvodni program koničnih in cilindričnih cevk ter navijalk za tekstilno industrijo krčiti. Leta 1993 ga je Embalaža skoraj v celoti opustila. To se je odrazilo tudi v številu zaposlenih. Z drastičnim skrčenjem programa cevk se je število zaposlenih postopoma zmanjševalo, tako da ima podjetje, ki je v povprečju zaposlovalo okrog 145 delavcev, trenutno 28 zaposlenih. Proizvodni program kartonske embalaže, ki je leta 1973 predstavljal 50% celotne proizvodnje podjetja, predstavlja danes njegovo osnovno dejavnost. EMBALAŽA je vse od svoje ustanovitve naprej poslovala kot samostojno podjetje, od 30.9. 1996 dalje pa je delovala kot delniška družba (d.d.) v sistemu povezanih podjetij Valkarton d.d. Logatec.
V letu 2011 je 100% lastnik Embalaže Maribor postalo podjetje Kartonal Novo mesto d.o.o., od 11.11.2011 deluje Embalaža Maribor kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Kvaliteta

Podjetje se je ves čas prilagajalo zahtevam tržišča, tako v proizvodnji cevk, kot na področju projektiranja in izdelave embalaže. To potrjujejo tudi naša priznanja iz let 1963, 1966, 1967, 1970, "OSKAR" leta 1988, "Slovensko priznanje za embalažo" leta 1992, itd.

Sedanje poslovanje

Leta 2003 smo prejeli certifikat kakovosti ISO 9001:2000 in okoljevarstveni certifikat ISO 14001:1996, s čemer zagotavljamo ustrezno vzdrževan sistem vodenja ISO standardov. V letu 2004 smo, skladno z direktivo EU ter slovenskim Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo uredili tudi svojo odgovornost za odpadno embalažo in z družbo SLOPAK sklenili pogodbo. S tem so urejene tudi obveznosti v zvezi z embalažo, ki jo lansiramo skupaj z našimi izdelki na slovenski trg.